Fiber LNB32

LNB med inbyggd fibersändare som ger en bredbandig 1310nm optisk signal
med alla fyra satellit positionerna stackade inom 950-5450MHz.

Fiber LNB32
Art 20401

- 1xFC/PC utgång
- 1xF ingång för DC-matning
- Ingångsfrekvens 10,7-12,75GHz
- Utgångsfrekvens 950-5450MHz, 1310nm
- Optisk utgångsnivå 7dBm
- Nätdel 12V, 450mA ingår

Fibernod Quad

Mottagare som konverterar den optiska signalen tillbaka till RF-signal för
anslutning av 4 mottagare.

Fibernod Quad
Art 20405

- 1xFC/PC ingång
- 4xF universalutgångar
- Optisk ingångsnivå -3 -- -12dBm
- Utgångsnivå Sat 75dBµV, Ter 71dBµV

Fibernod Quattro

Mottagare som konverterar den optiska signalen tillbaka till RF-signal för
anslutning till HC eller MF-switch.

Fibernod Qattro
Art 20406

- 1xFC/PC ingång
- 4xF utgångar VL, VH, HL, HH
- Optisk ingångsnivå -3 -- -12dBm
- Utgångsnivå Sat 79dBµV, Ter 78dBµV

Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, armerad

3mm armerad fiber med förmonterade kontakter.

Fiberdämpsats FC/UPC

Fiberdämpsats FC/UPC, 5dB
Art 20422
Fiberdämpsats FC/UPC,  10dB

Art 20423
Fiberdämpsats FC/UPC,  15dB
Art 20424

Optiskt LNB32
Optisk Fiber 50m
Optisk Dämpsats 10dB
Optisk Nod Quad
Optisk Nod Quattro
Sidans topp
Fiberskarv FC-FC

Fiberadapter FC/UPC-FC/UPC

Fiberadapter FC/UPC,-FC/UPC
Art 20426

Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 1m
Art 20411
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 3m
Art 20412
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 10m
Arti 20413
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 30m
Art 20415
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 40m
Art 20416
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 50m
Art 20417
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm, 75m
Art 20418
Fiberpatch FC/UPC-FC/UPC, Arm. 100m
Art 20419

Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2019 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se