VX 81 0S

1GHz husförstärkare med aktiv retur. Max 21dB.

VX 81 0S
Art 30214

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 87-1006MHz
- Förstärkning max 21dB
- Justerbar nivå och equalizer
- Max utnivå 98dBµV (Cenelec 42Ch flat)
- Retur 5-65MHz, aktiv

Produktblad VX 81 0S

VX 82 0S

1GHz husförstärkare med aktiv retur. Max 31dB.

VX 82 0S
Art 30215

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 87-1006MHz
- Förstärkning max 31dB
- Justerbar nivå och equalizer
- Max utnivå 98dBµV (Cenelec 42ch flat)
- Retur 5-65MHz, aktiv

Produktblad VX 82 OS

VX 26 M1

1GHz distributions/husförstärkare. Max 36dB. 2 utgångar.

VX 26 M1
Art 30221

- 1 ingång, 2 utgångar (F)
- 47-1006MHz
- Förstärkning max 36dB
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 111dBµV (Cenelec 42Ch flat)

Produktblad VX 26 M1

VX 1035 S

1GHz distributions/husförstärkare med aktiv retur. Max 34dB.

VX 1035 *
Art 30222

- 1 ingång, 1 utgång (F), 2 som option
- 85-1006MHz
- Förstärkning max 34dB
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 113dBµV (Cenelec 42Ch flat)
- Returmodul VX 102-0650
- Retur 5-65MHz
- Retur 22dB, max 108dBµV

Produktblad VX 1035

VX 54 A

1GHz linjeförstärkare med aktiv retur. Max 33dB.

VX 54 A *
Art 30233

- 1 ingång, 1 utgång (PG11)
- 4 PG11 anslutningar
- 47/85-1006MHz beroende på diplexer
- Förstärkning max 33dB (29dB med ALSC)
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 111dBµV (Cenelec 42Ch  flat)
- Retur 5-30/65MHz beroende på diplexer
- Retur 30dB, max 116dBµV
- Välj till Diplexer (XE 50/XXXX, behövs 2st)
- Välj till Splitter/Tap (XM 5X)
- Programmeras via OH 41 eller laptop

Produktblad VX 54 A

VX 53 A

1GHz fjärrmatad linjeförstärkare med aktiv retur. Max 41dB.

VX 53 A *
Art 30234

- Fjärrmatad 27-65V
- 1 ingång, 1 utgång (PG11)
- 4 PG11 anslutningar
- 47/85-1006MHz beroende på diplexer
- Förstärkning max 41dB (37dB med ALSC)
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 111dBµV (Cenelec 42Ch  flat)
- Retur 5-30/65MHz beroende på diplexer
- Välj till Diplexer (XE 50/XXXX, behövs 2st)
- Välj till Splitter/Tap (XM 5X)
- Programmeras via OH 41 eller laptop

Produktblad VX 53 A

VX 29 H *
Art 30223

- Fjärrmatad 27-65V via in- eller utgången
- 1 ingång, 1 utgång (PG11), 2 som option
- 3 PG11 anslutningar
- 85-1006MHz
- Förstärkning max 41dB
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 111dBµV (Cenelec 42Ch flat)
- Retur 5-65MHz
- Retur 24dB, max 112dBµV

Produktblad VX 29 H

VX 29 H

1GHz fjärrmatad distributions/husförstärkare med aktiv retur. Max 41dB.

Wisi VX 26M1
Wisi VX 1035
Wisi VX 29H
Wisi VX 54
Wisi VX 54
Wisi VX 81 0S
Wisi VX 82 0S
Sidans topp

HA 127

Husförstärkare. Max 36dB.

HA 127
Art 30242

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 47-862MHz
- Förstärkning 24-27/32-36dB (switchbar)
- Justerbar förstärkning 18dB
- Justerbar slope 18dB
- Max utnivå 101dBµV (CTB, CSO)

Produktblad HA 127

Terra HA127

HA 209

1GHz distributions/husförstärkare Max 36dB.

HA 209
Art 30241

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 2 testutgångar (F)
- 47-1002MHz
- Förstärkning 27/36dB (switchbar)
- Justerbar förstärkning 15dB (switchar)
- Justerbar slope 15dB (switchar)
- Interstage equalizer -6/-3/0dB
- Max utnivå 109dBµV (CTB, CSO)

Produktblad HA 209

Terra HA209

HA 126

Husförstärkare. Max 34dB.

HA 126
Art 30243

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- Testutgång (F)
- 47-862MHz
- Förstärkning max 34dB
- Justerbar nivå, och slope
- Max utnivå 101dBµV (CTB, CSO)

Produktblad HA 126

Terra HA126

* Beställningsprodukt

HD 209

1GHz fjärrmatad distributions/husförstärkare Max 36dB.

HD 209
Art 30246

- Fjärrmatad 24-65V via ingången
- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 2 testutgångar (F)
- 47-1002MHz
- Förstärkning 27/36dB (switch)
- Justerbar förstärkning 15dB (switchar)
- Justerbar slope 15dB (switchar)
- Interstage equalizer -6/-3/0dB
- Max utnivå 109dBµV (CTB, CSO)

Produktblad HA 209

Terra HA209

BA 214

Distributions/husförstärkare Max 41dB.

BA 214
Art 30247

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- 1 testutgång (F)
- 47-862MHz
- Förstärkning 41dB
- Justerbar förstärkning 18dB
- Justerbar slope 18dB
- Interstage förstärkning 0/3/6/9dB
- Interstage equalizer 0/3/6/9dB
- Max utnivå 115dBµV (CTB, CSO 42Ch)

Produktblad BA 214

Terra BA214

VX 2030 / VX 2035

1,2GHz husförstärkare 30/35dB med kombinerad diplexer/returförstärkare
som option - 65/85/204MHz.

VX 2030 *
Art 30225
VX 2035 *
Art 30226

- 1 ingång, 1 utgång (F)
- Testuttag in och ut
- 85...1218MHz
- Förstärkning max 30/35dB
- Justerbar nivå, equalizer och slope
- Max utnivå 114/115dBµV (Cenelec 42Ch flat)
- Returförstärkare VX 201-065, VX 201-204
- Retur 29dB, max 107dBµV

Produktblad VX 2035

Wisi VX 2035
Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2019 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se