VF2020
Art 44111

VF2020 Väggfäste 20cm, 32mm rör

L35Alu Väggfäste 35cm, 48mm rör

L35Alu
Art 44115

L45Alu Väggfäste 45cm, 48mm rör

L45Alu
Art 44116

BA230 Vägg/Balkongfäste 30cm, 32mm rör

BA230
Art 44112

VF3P50 Väggfäste 35cm, 50mm rör

VF3P50
Art 44118

VF210 Väggfäste 8cm, för 38-50mm rör

VF210
Art 44131

VF2550 Väggfäste 25-50cm, för 38-50mm rör

VF2550
Art 44133
FVF2550 Förlängningsben 50-75cm
Art 44136

VF230 Väggfäste 23cm, för 38-50mm rör

VF230
Art 44132

VF2550x2 Väggfäste 25-50cm, för 38-50mm rör

VF2550x2
Art 44134

VF5075x2 Väggfäste 50-75cm, för 38-50mm rör

VF5075x2
Art 44135

GF125/175/110-170 Gavelfäste, för 38-50mm rör

GF125
Art 44141
GF175
Art 44142
GF11070 (110-170cm)
Art 44143

SF205 Skorstensfäste, för 38-50mm rör

SF205
Art 44145

Band 10m
Art 44148
Klyvd bult, 4st
Art 44146

SR50-76 Utliggare 20/40cm, grepp 50+76mm

SR50-76-200
Art 44151
SR50-76-400
Art 44152
RR140/76-50-120
Art 44153

Universalklammer, justerbar

Mastbygel (U-bult)

Mastbygel 50mm, par
Art 44171
Mastbygel 50mm, 145mm lång, par
Art 44179
Mastbygel 50mm med mothåll, par
Art 44172
Mastbygel 50mm, 145mm lång med mothåll, par
Art 44173
Mastbygel 76mm med mothåll, par
Art 44174

Klammer

Klammer 38mm, par
Art 44161
Klammer 50mm, med stoppskruv, par
Art 44162

Universalklammer 76mm
Art 44164

Monteringsplatta med 4xU-bult 50mm

Monteringsplatta 50mm
Art 44156

Kryssfäste med 2xU-bult 50mm

Kryssfäste 50mm
Art 44155

Maströr, skarvbara

Maströr 38mm, 150cm
Art 44181
Maströr 38mm, 200cm
Art 44182
Maströr 50mm, 150cm
Art 44183
Maströr 50mm, 200cm
Art 44184

- Godstjocklek 1,4mm resp 1,8mm
- Ytbehandling Contiflo

VF2020p
BA230
L-30Alu
L-45Alu
VF3P50
VF210
VF230P
VF2550
VF2550x2
VF2550x2
GF125-175
SF205 Skorstensfaste
SR5076 Utliggare
Kryssfaste m u-bult
Monteringsplatta med 4xU-bult
Universalklammer 76mm
MR 150-200
Sidans topp
Mastklammer 38-50mm

Topphuv 35mm
Art 44193
Topphuv 45mm
Art 44194

Topphuv

Masthuv 35-45mm
Mastbyglar
Universalstativ m 2 ben

Rörstativ 50mm, 100cm med 2xstödben
Art 44191
2xstödben 80cm till 50mm rör
Art 44190

Rörstativ

2xBen till stativ

Fackverksmast 180mm och 250mm

Fackverksmast 180mm, Topp 2,5m *

Fackverksmast 180mm, Botten 2,5m *

Fackverksmast 250mm, Topp 2,5m *

Fackverksmast 250mm, Botten 2,5m *

Välj till fästplatta;
- För bultning
- Fällbar
- Med gjutkrokar

Fackverksmast 180mm-250mm
Fackverksmast monteringsplatta
Saguaro monteringsmaterial antenner
AD5076

AD50-76 Adapter för 76mm rör

AD50-76 Adapter för 76mm rör
Art 44157

L-35Steel

L35S Väggfäste 35cm, 38mm rör

L35S
Art 44117

Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2020 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se