T0BX-C, 1dB, slut
Art 41101
T4BX-C, 3,8/4dB
Art 41102
T7BX-C, 2,8/7dB
Art 41103
T10BX-C, 1,8/10dB
Art 41104
T13BX-C, 0,9/13dB
Art 41105
Slutmotstånd
Art 41109

TBX-C - TV+FM

TV+FM uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Inklusive täcklock och sockel.

Z301AX-C - TV+FM+SAT

TV+FM+SAT uttag från DKTComega, 47-2200MHz. Med täcklock och sockel.

Z301AX-C, 1dB (ter), 1,5dB (sat)
Art 41111
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

FD7-10DC - TV+FM+SAT

TV+FM+SAT genomgångsuttag, 5-2150MHz. Med täcklock ocbh sockel.

FD7-10DC 2/10,5dB (ter), 2,5/10,5dB (sat)
Art 41112
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

FD9 - TV+FM+2xSAT

TV+FM+2xSAT uttag, 47-2150MHz. Med täcklock och sockel.

FD9, 2dB (ter), 5dB (sat)
Art 41113
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

MM-65X-C - TV+FM+Data

TV+FM+Data uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Med täcklock och sockel.

MM4-65X-C, 4,5dB, slut
Art 41121
MM8-65X-C, 2,5/8dB
Art 41122
MM10-65X-C, 2,5/10dB
Art 41123
MM13-65X-C, 2/13dB
Art 41124
MM16-65X-C, 1,7/16dB
Art 41125
Slutmotstånd
Art 41109
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

GMM-8T, 8dB, slut
Art 41131
GMM-10, 4,2/10dB
Art 41132
GMM-13, 3/13,5GdB
Art 41133
GMM-17, 2/17,5dB
Art 41135
Täcklock GMM
Art 41138
Sockel GMM
Art 41139
Slutmotstånd
Art 41109
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

GMM - TV+FM+Data

Galvaniskt avskilda uttag från Televes, 5-1000MHz.

T10BX-C DKTComega
MM10-65X-C DKTComega
MM10-65X-C DKTComega
GAD 213
GAD 274
GMM-8T
Sidans topp

APG - TV+FM+Data

Galvaniskt avskilda uttag från Teleste, 5-1218MHz.
Finns med matchande täcklock till Eljo, Elko och Schneider.

APG-062, 6dB, slut
Art 41151
APG-102, 4,1/10,8dB
Art 41152
APG-132, 2,2/13,5dB
Art 41153
APG-152, 1,4/15,5dB
Art 41154
APG-172, 1,4/18,0dB
Art 41155
APG-202, 1,3/20,5dB
Art 41156
Sockel APG
Art 41157
Täcklock Teleste
Art 41158
Täcklock Eljo
Art 41160
Täcklock Elko
Art 41161
Täcklock Schneider
Art 41162
Slutmotstånd
Art 41109
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

Teleste APG-serien Galvaniskt avskilda uttag

TBX-C - TV+FM

TV+FM uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Inklusive täcklock och sockel.

TV+FM uttag från Alcad, 5-862MHz.

BM - TV+FM

BM-111, 1dB, slut
Art 41114
BM-200, 2/8dB
Art 41115
Täcklock BM
Art 41118
Sockel BM
Art 41119
Slutmotstånd
Art 41109

BM-100 m lock
GMM lock
Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2020 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se