T0BX-C, 1dB, slut
Art 41101
T4BX-C, 3,8/4dB
Art 41102
T7BX-C, 2,8/7dB
Art 41103
T10BX-C, 1,8/10dB
Art 41104
T13BX-C, 0,9/13dB
Art 41105
Slutmotstånd
Art 41109

TBX-C - TV+FM

TV+FM uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Inklusive täcklock och sockel.

FD6 / FD7-10DC - TV+FM+SAT

TV+FM+SAT uttag, 5-2150MHz. Med täcklock och sockel.

FD6, 1,5dB (ter), 1,5dB (sat), slut
Art 41117
FD7-10DC 2/10,5dB (ter), 2,5/10,5dB (sat)

Art 41112
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

FD9 - TV+FM+2xSAT

TV+FM+2xSAT uttag, 47-2150MHz. Med täcklock och sockel.

FD9, 2dB (ter), 5dB (sat)
Art 41113
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

MM-65X-C - TV+FM+Data

TV+FM+Data uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Med täcklock och sockel.

MM4-65X-C, 4,5dB, slut
Art 41121
MM8-65X-C, 2,5/8dB
Art 41122
MM10-65X-C, 2,5/10dB
Art 41123
MM13-65X-C, 2/13dB
Art 41124
MM16-65X-C, 1,7/16dB
Art 41125
Slutmotstånd
Art 41109
Slutmotstånd F-typ
Art 41110

T10BX-C DKTComega
MM10-65X-C DKTComega
GAD 213
GAD 274
Sidans topp

4APGxx serien - TV+Data

Galvaniskt avskilda uttag från Teleste, Data 5-1800, TV 258-1800MHz.
Finns med matchande täcklock till Eljo, Elko och Schneider.

4APG-062, 6dB, slut *
Art 41151
4APG-102, 4,1/10,8dB *
Art 41152
4APG-132, 2,2/13,5dB *
Art 41153
4APG-152, 1,4/15,5dB *
Art 41154
4APG-172, 1,4/18,0dB *
Art 41155
4APG-202, 1,3/20,5dB *
Art 41156
Sockel *
Art 41157
Täcklock Teleste, fyrkantigt med ram, logo *
Art 41158
Täcklock Eljo, runt, RAL9010 *
Art 41160
Täcklock Elko, fyrkantigt, RAL9010 *
Art 41161
Täcklock Schneider, fyrkantigt, RAL9003 *
Art 41162
Slutmotstånd mini *
Art 41107
Slutmotstånd F-typ *
Art 41110

Produktblad 4APGxx serien

TBX-C - TV+FM

TV+FM uttag från DKTComega, 5-1000MHz. Inklusive täcklock och sockel.

Teleste 4APG-serien Galvaniskt avskilda uttag DATA och TV

* Beställningsprodukt

Euro PIO 1-4 204 - TV+Data

TV+Data uttag från DKTComega, Data 5-204, TV 258-1218MHz.
Med täcklock och F-F vinkel.

PIO outlet Euro

Euro PIO 1-4 204, 4dB, slut *
Art 41127

Saguaro
Saguaro Kaktus

©2018-2021 SAGUARO AB · Tel 08-508 666 66 · Mail info@saguaroab.se

·· VI HAR DET DU BEHÖVER! ··

08-508 666 66
info@saguaroab.se

Saguaro Insta